Toshiba Portege R500 PPR50E

Discussion in 'Computer Information' started by Juhani Sirén, Jul 15, 2008.

 1. Taitaisiko olla jo kolmatta viikoa putkeen , kun jatkuvat yöpakkaset
  koettelevat ydinaavikoituvaa Suomeamme jo ilman loppua? Joka tapauksessa
  jälleen kerran oli kovat pakkasjaksot ja huurakuuraa maat valkoisenaan. Ei
  kuulu tiedotusmonopoleissamme paljon lauluja siitä, että minne katosi ne CO2
  kuumentamat päivät? Etteikö peräti olisi ydinaavikoituminen syönyt samaa
  hyömyä kuin ennätyskuivuus biotooppejamme tärviölle?

  Katselin eilen, miten YLE 2 esitteli alueuutisissaan, että ennätysmnäiset
  kuivuusjaksot jälleen kerran uhkaavat niin meillä kuin maailmalla hiipuvaa
  elintarvikehuoltoamme -50% kastelulisätarpeineen. Jopa niin pahoin, että FAO
  julisti ydinaavikoitumisen vesipulan ja ruuan katastrofin maailman
  keskeiseksi haasteeksi tälle vuosisadalle! Pari päivää mm. ultrasalatun
  sammakko ja matelijaekokatastrofin painikkeeksi.

  Vaan mitä tekee maamme laajimmin vedättävä ydinala? Aivan oikein ostattaa
  rahalla Ilmatieteenlaitokselta,. Ympäristöministeriöltä ja ties miltä
  TKK:lta niin sairaansyvältä peilikuvalliset disinfot, ettei niitä voi edes
  vitsinä pitää!Onko tosiaan niin, että ydinaavikoitumisen tappaessa meremme,
  ilmastomme, sadantamme ja pian kaikki eläimet ympäriltämme ainoa vastaus
  tähän luonnon ydinkritikkiin on vain ja ainoastaan silmitön valehtelu?
  Luuleeko ydinalamme, että luonnon "Gaija" lukee näitä disinfomaksettuja
  lehtiä ja lopettaa vääjäämättömäsi kumuloituvat ydintuhokasvut? Jos
  ydinherramme luulevat NÄIN pääsevänsä pälkähästä ja vastuistaan niin
  vesiperä! .. .Öö.. .nin tai tässä ydinaavikoitumisfaktassa toki
  ydinaavikoitumispölyperä!((
   
  Juhani Sirén, Jul 15, 2008
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.