(Raid) Promise MBFastTrack 133 lite Controller (on ASUS P4B266-E R Mobo)

Discussion in 'Computer Support' started by IAA Architecten T. Zoetebier, Sep 1, 2003.

 1. (Raid) Promise MBFastTrack 133 lite Controller (on ASUS P4B266-E R Mobo)

  The Raid controller doesn't seem to recognize my 120Gb Maxtor HDD? => When I
  connect it (normal)IDE it works!
  60 and 80Gb HDD's work just fine...Should it be flashed (bios) or what
  so ever? and if so where can I download this? (Promise site doesn't supply a
  bios flash.)


  Thanks in front,
  Tim
   
  IAA Architecten T. Zoetebier, Sep 1, 2003
  #1
  1. Advertisements

 2. Laat maar jongens/meisjes ben d'r uit...
  (Of dit is voor mensen die het probleem nog opgelost moeten hebben.)


  Zo heb ik het opgelost =>
  de 120Gb aangesloten op IDE Prim.Master (ipv DVD)
  Windows XP (Pro) opgestart => Géén HDD (Wèl in in hardware NIET in
  verkenner)
  => Beheer (Rechtsklikken op ,,mijn computer'') => Schijfbeheer (opslag
  spul ofzo; weet zo niet meer hoe het heet)
  => Offline staat/stond de HDD DUz online gezet en Drive letter
  toegewezen (evt formateren etc.)
  => Afsluiten Windows èn PC
  HDD weer aangesloten op mijn Raid Controller (hiero zitten overigens ook al
  een 20, 60 en 80Gb HDD)
  Opstarten en KLAAR! Hartstikke mooi.

  U zult zich afvragen WAAROM? ... Tja...Zeg het maar als U het weet dan weet
  U meer als ik!
  Dit probleem heb ik nooit eerder gehad en/of tegen gekomen, bijv. de
  andere HDD's op mijn Raid Controller gingen gwoon simpel (zoals het hoort)
   
  IAA Architecten T. Zoetebier, Sep 4, 2003
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.