hulp bij het eigen mail adress

Discussion in 'Computer Support' started by loek engelen, May 24, 2004.

 1. loek engelen

  loek engelen Guest

  hallo mijn naam is mevrouw engelen wij kunnen helaas geen e mails
  verzenden omdat ons e mail adres niet
  klopt ben ik bang en ik weet ook niet welk mijn man heeft ontvangen heb het
  papier niet meer ik hoop dat u mij kunt helpen.
   
  loek engelen, May 24, 2004
  #1
  1. Advertisements

 2. loek engelen

  Boomer Guest

  Hallo
  24hoursupport.helpdesk internationale nieuwsgroep.
  U zult betere resultaten met hier het Engels hebben.
  De meeste mensen schrijven hier in het Engels. :)
  dank u

  news://fb1.euro.net

  Je kunt het..
  nl-alt.*
  nl.comp.*
  nl.test
  nl.newsgroups
  nl.support.*
  nl.comp.hardware
  nl.comp.os.ms-windows
  microsoft.public.nl.*
  microsoft.public.nl.windows.*
  microsoft.public.nl.office
  microsoft.public.nl.office.access

  nl.internet.providers
  nl.comp.software.mailclients
  nl.comp.software.newsreaders
  nl.comp.software.office
  nl.comp.sys.mac
  nl.comp.virus
  nl.internet.*
  nl.media.*

  alt.nl.comp.software.nieuwsservers

  http://www.google.com/de

  Diskussionsgruppen in Deutsch
  http://groups.google.com/groups?group=de&hl=de
  http://www.google.com/grphp?hl=de&tab=wg&ie=UTF-8
   
  Boomer, May 24, 2004
  #2
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.