gratis Tom Tom 700 of Laptop

Discussion in 'Computer Support' started by Wilbert, Feb 21, 2006.

 1. Wilbert

  Wilbert Guest

  Hallo,
  Lees onderstaande stukje en krijg een nieuwe HP of Acer laptop,GSM, Xbox
  360, Tom Tom 700 of een ander kado naar keuze helemaal gratis.
  Ik heb mij 3 week geleden aangemeld en heb mijn keuze de Tom Tom 700
  inmiddels gratis toegezonden gekregen. Het kan dus snel gaan.
  (zie de site voor het bewijs mijn naam staat achter het 5e groene blokje)

  D.m.v aanmelding en aanschaf van de Antenne Booster (19,95) kun je een kado
  na keuze uitzoeken. Het bedrijf beloont je dus als het ware voor de aanschaf
  van de
  Antennebooster.
  Je komt voor het kado na keuze op een wachtlijst, zie de site voor
  instrukties.
  Verstuur zoveel mogelijk jou link naar je vrienden en kennissen om zo snel
  mogelijk bovenaan in de lijst te komen.

  Klik of Kopieer onderstaande link compleet naar je brouwser om op de site te
  komen.

  http://www.gratiskados.nl/index.php?ref=24994

  succes

  ps. Ik ga nu voor de Pioneer Home cinemaset!
   
  Wilbert, Feb 21, 2006
  #1
  1. Advertisements

 2. Wilbert

  SgtMinor Guest

  Jongen, je bent echt een gelukkige eikel. Mazzel met de Pioneer
  cinemaset.
   
  SgtMinor, Feb 21, 2006
  #2
  1. Advertisements

 3. Wilbert

  Zulu Guest

  I doubt it mate,anyway your laptop won't fit in your pocket :)

  Zulu
   
  Zulu, Feb 22, 2006
  #3
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.