GEM Superbase switching off

Discussion in 'Computer Support' started by Jules Zollner., Apr 19, 2005.

 1. Hi!
  Problem:
  GEM-Superbase (Personal) (built: "Micro-Application") in GEM 3.16 is working
  fine, marvellous, errorfree, much pleasure, on 8086-cpu pc since 1985.
  Starting now, same GEM-Superbase (Personal) in GEM 3.16 on pentium 850 is
  breaking down doing shut off screen
  immediately after iconclick without any errormessage.

  Same problem with GEM Evolution Sunset (Priam) wordprocessor.
  Don't want upgrading.
  How do I solve these problems?

  Thanks i.adv.,
  Jules.

  '\°_°/'
   
  Jules Zollner., Apr 19, 2005
  #1
  1. Advertisements

 2. Jules Zollner.

  Dr. Bill Guest

  Grote vraag is wat je al geprobeerd hebt? want jij bent geen newbee ;-)
  Werk je met XP? (je header zegt MimeOLE V6.00.2600.0000)
  Probeer de compatibility modus, Re click exe of snelkoppeling,
  eigenschappen. NT gebaseerde OS-en en zeker XP ondersteunen oude Dos
  gebaseerde programma's soms nogal matig en soms lukt het erg goed. Ook de
  schermresolutie kan een punt zijn. Ikzelf draai oude programma's liefst op
  mijn VMware Workstation onder XP, in b.v. Win95 of Dos enz.. Daarin kun je
  net zoveel OS-en installeren als je wilt oud of nieuw.
   
  Dr. Bill, Apr 19, 2005
  #2
  1. Advertisements

 3. Tja zeg dat wel.
  Ik heb al zowat alles geprobeerd wat er te proberen was.
  Maar ik zie zojuist in een tiende van een seconde,
  achter in het scherm van de desktop en in grijs-halftoon balkje
  in een flits de volgende mededeling voorbijkomen,
  het was me eerder nog niet opgevallen door die korte flits:

  __________________________________
  Error 2100: Floating point error: Divide by 0
  __________________________________

  en dan zijn we verder van huis.

  Dus de mededeling is meteen weg, als Superbase meteen na opstarten wegknalt.
  Dan staat de desktop er weer, maar zonder foutmelding.

  Toch moet het op te lossen zijn.

  Ik startte al in alle mogelijke denkbare verschillende
  basis-opstart-geheugeninstellingen en configuraties op,
  met (800 schoon!!), 647 low en 147 umb,

  maar het wegflitsen blijft.

  In een andere nieuwsgroep gaf ik de volgende toelichting:
  (tussen de lijnen, uit de andere nieuwsgroep)

  _______________________________________________________________

  De 8086 en de pent 850 gebruiken andere adresseringsroutines voor SuperBase
  GEM.
  Dat zal ik dus weer eens even tijdrovend net zoals vroeger moeten oipzoeken
  en bestuderen uit het Peter Norton programmeurshandboek.
  Het regent mooi, dus dat is buitengewoon gunstig.

  Superbase Personal was oorspronkelijk in mijn eerste versie afkomstig van
  Atari en Amiga, rond 1984-1986.
  Op dit moment is diezelfde versie nog te downloaden voor Commodore 64, maar
  dat draait allemaal niet op pentium pc.

  Daarna kwam Superbase 4 Professional voor Windows, maar die wil ik niet.

  Natuurlijk draait Superbase Personal nog steeds fantastisch op de 8086, en
  dat inderdaad vanaf 1984, tot nu elke dag.
  Maar wat, als het oude beeszje ineens de geest geeft?
  Hij doet het nog voortreffelijk, en wordt door mij iedere dag op handen en
  de kamer rond gedragen,
  maar hoe onberekenbaar, zijn de (weer)goeden?

  Dus ik moet heel voorzichtig en goed spienzend

  goed spienzend

  zoeken naar een goeie snelle betrouwbare vervanger.

  De refreshrate van de pentiums heb ik al proefondervindelijk met speedram
  naar een ongelooflijk laag tempo teruggezet.
  Ik moest een kwartier wachten voordat ik kon resetten.
  Maar toch wordt Superbase meteen na opening grafisch scherm gelijk weer
  afgegooid.
  Andere schermdrivers (via Google van Internet gehaald bij
  www.deltasoft.com/downloads-gemworld.htm)
  deden GEM niet meer opstarten in de hi-res VGA.
  Aan Gem 3 en 4 ligt het niet, die draait op alle cpu's.
  Maar op de pent's willen die SB niet meenemen.

  Ik vrees dat ik Superbase in een tijdrovend klusje van een paar dagen open
  moet gooien met Masm, of met de Programmers Toolkit van Gem, ( in C, C++
  turbopascal en masm) die hier ook is, en dan "Trial and Error".
  Een zwaar klusje want er is enorm veel documentatie bij.
  Daarmee moet 't lukken.

  Gewoon de overige applicaties (Ventura Publisher GEM) naast elkaar leggen en
  kijken waar we kunnen parallellen.

  Het is wel een leuke uitdaging eigenlijk.
  Ik eet een bezemsteel, als 't me niet lukt.
  En als niemand iets weet, dan doe 'k 't maar zelf.

  Eerst even kijken wat anderen ervan zeggen:

  ___________________________________________________________________
  Op een van de machines heb ik dat uitgeprobeerd,
  maar het verschijnsel blijft daar precies hetzelfde.
  Ook in Win98 heb ik "make compatible" (in msconfig)
  gedaan, maar geen verbetering.

  Toch vind ik het raadselachtig.

  Overal op alle machines, ook de W98 en XP draait hier Gem 3.16 en 4, ook in
  compatibiliteitsmodus,
  maar Superbase wil alleen vlekkeloos in Gem 3.16 op de 8086 draaien.
  Zo'n verschijnsel maak je maar zelden mee.
  Ik zal me er morgen eens de hele dag het hoofd over breken.

  Win95, dat is het enige dat ik nog niet heb geprobeerd, en dat ga ik doen.

  Dank alvast, voor het meedenken.


  '\~_~/'
   
  Jules Zollner., Apr 19, 2005
  #3
 4. Jules Zollner.

  Dr. Bill Guest

  Misschien is dit wat?
  Emu8086 is a Microprocessor Emulator with an integrated 8086 Assembler.
  Emulator runs programs on a Virtual Machine, it emulates real hardware such
  as screen, memory and input/output devices.
  http://www.emu8086.com/
   
  Dr. Bill, Apr 20, 2005
  #4
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.