(Dutch) Review: Star Trek Nemesis

Discussion in 'DVD Video' started by DVD Specials, Aug 30, 2003.

 1. DVD Specials

  DVD Specials Guest

  Regio 2 Recensie: Star Trek: Nemesis (2002)

  Onderweg naar de bruiloft van William Riker en Deanna Troi op Betazed,
  ontdekt de bemanning van de Enterprise de resten van een androïde en wel een
  prototype van hun eigen Data. Hierna krijgen ze ook nog het bericht dat de
  eeuwenoude vijand van de Federatie, de Romulans, vrede willen sluiten. De
  Enterprise wordt naar Romulus gestuurd om te onderzoeken wat er waar is van
  de zeer onverwachte vredesplannen. De nieuwe leider van de Romulans is
  Shinzon. Hij is echter geen Romulan, en ook niet afkomstig van de
  zusterplaneet Remus. Wie is hij? En waarom heeft hij zoveel gemeen met
  kapitein Jean-Luc Picard?

  Spraak: Engels Dolby Digital 5.1
  Aspect ratio: 2.35:1 anamorfisch

  Lees de complete, eerste Nederlandstalige recensie van de DVD, inclusief
  technische bespreking op DVD Specials
  http://www.dvdspecials.nl
   
  DVD Specials, Aug 30, 2003
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.