(Dutch) Review: Flaming Brothers (1987) [Hong Kong Legends]

Discussion in 'DVD Video' started by DVD Specials, Jul 5, 2003.

 1. DVD Specials

  DVD Specials Guest

  Regio 2 Recensie: Flaming Brothers (1987) [Hong Kong Legends]

  Chang (Chow Yun-Fat) en Alan (Alan Tang) groeien samen op in de straten van
  het broeierige gokparadijs Macau, waar de georganiseerde misdaad de dienst
  uitmaakt. Als kinderen verdienen ze hun brood als zakkenrollers, maar
  uiteindelijk groeien de twee kruimeldieven uit tot machtige figuren in de
  lokale onderwereld. Alan staat aan het hoofd van een misdaadbende, en Chang
  is zijn trouwe rechterhand, totdat hij verliefd wordt op het meisje van zijn
  dromen en Chang het criminele leven voorgoed vaarwel wil zeggen. Maar Alan,
  die verzeild is geraakt in een bloederige strijd met een concurrerende
  bende, kan zijn broer niet zomaar laten gaan...

  Lees snel verder in de eerste review van deze DVD op DVD Specials
  http://www.dvdspecials.nl
   
  DVD Specials, Jul 5, 2003
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.