2 x 1GB PC2-5300 DDR2 SDRAM 41X4256

Discussion in 'MCSE' started by Sakari Aho, Jan 29, 2009.

 1. Sakari Aho

  Sakari Aho Guest

  Maailmaa parhaillaan silpova ydinpäästöjen synnyttämä nälänhätä alkaa saada
  sellaiset mittasuhteet, ettei sellaista olla nähty maailmansotien 40-luvun.
  Suomessa ei tietysti poliittisesta harhaisuudesta ja kaunasta johtuvan
  ydinhaihattelujen yms. takia olla tajuttu päälle kaatuvan nälänhädän
  globaliutta. Kuvaavaa tilanteessa on, että nyt kun jo neljäs maailman
  viljasatokato alkaa olemaan selviö satsataan viljelyyn muissa meitä
  sivistyneimmissä maissa paniikinomaisesti. Esim. Indonesiassa on haluttu
  saada riisipulaan kahden vuosisadon väliin vielä yksi kausi, eli 5 satoa 2
  vuodessa. Ja tämäntyyppiset epätoivoiset yritykset räjäyttävät sivussa myös
  maailman apulannantuotantokapasiteetit pohjiinsa.

  Tilanne on nyt jo se, että Suomessa ei yksinkertaisesti SAA apulannan
  kaltaisia maatalouden perustuotteita edes rahalla. Ei vaikka Suomi on
  maailman harvoja raaka-ainetuottajia näille, niin piti vaan lahjoittaa
  tuotantoyksiköt ulkomaalaisille tyhmyytään. Ja nyt apulantojen hinnat ovat
  pahimmillaan jopa 6-kertaistuneet parissa vuodessa ja kaikialta loppumassa
  käsiin. Olen saanut kuulla, ettei riitä apulantaa edes Suomen
  sokerijuurikaskasvattajille. Siksi on tyydyttävä korvikkeisiin, kuten Oulun
  bio-haukuttuun typpioksiduulisalpiatariin. Jos edes sitä saa. Tällä hetkellä
  kun viljat pitäisi kylvää maahan, niin apulantaa ei enää ole mistään
  saaatavissa!

  Ei tarvitse olla kaukaa viisaampi oivaltaakseen, että tilanteessa, jossa
  ruoka on loppu, viljapellot kuivaa käsiin -40% sadantakadon
  ydinaavikoitumisessa ja edes elinehtona jatkotuotannolle tärkeää apulantaa
  ei saa koko maastamme ollaan todella lähellä nälänhätää myös Suomessa! Tähän
  sitten TVO/Posivan järjestämät mehiläiskadot ja ainoan merkittävän
  ruoka-aitan Itämeren tappaminmen ydinvoimin. .. Oi voi sentään!( Voi käydä
  jopa niin, että luonto viimein kostaa ydinrikollisillemme oikeen korkojen
  kanssa!
   
  Sakari Aho, Jan 29, 2009
  #1
  1. Advertisements

 2. Sakari Aho

  Kline Sphere Guest

  does it come with fries?

  Kline Sphere (Chalk) MCNGP #3
   
  Kline Sphere, Jan 29, 2009
  #2
  1. Advertisements

 3. Sakari Aho

  Kline Sphere Guest

  Ladies and gentlemen of microsoft.public.cert.exam.mcse, the message
  Thanks Otto,

  So I guess it does not come with fries then. What about a chocolate
  shake, does it come with that?

  Kline Sphere (Chalk) MCNGP #3
   
  Kline Sphere, Jan 30, 2009
  #3
 4. Sakari Aho

  Frisbee® Guest

  Hey you need to get finished with your FaceBook setup... you haven't even
  confirmed me as a friend yet! Did my check bounce or something?
   
  Frisbee®, Jan 30, 2009
  #4
 5. Sakari Aho

  Kline Sphere Guest

  Hey you need to get finished with your FaceBook setup... you haven't even
  i wish to give facebook exam. please be sending me dumps on facebook.
  i have no money.
  waiting....

  Kline Sphere (Chalk) MCNGP #3
   
  Kline Sphere, Feb 3, 2009
  #5
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.