Re: Vituttaako?

Discussion in 'MCDST' started by Jorma Scholz, Dec 10, 2008.

 1. Jorma Scholz

  Jorma Scholz Guest

  M.T.09.05-08.Tanskan insinööriliitossa uskotaan uusiutuvaan energiaan
  "Energiasuunnitelma 2030"- nimisen raportin (ES). Sen tekoon osallistui 1
  600 insinööriä ja muita energia-asiantuntijoita. ES:stä sijoitukset
  uudisenergiaan ovat ekologisesti ja taloudellisesti hyvin perusteltuja.
  Samoin varteenotettavia vientimahdollisuuksia. Uudisenergia tulee rajusti
  lisääntymään. Tanska pääsee v.2030 pitkälle kokonaan uudisenergiaan.
  Arvellaan 50% osuutta jo silloin.

  Kasvihuonepäästöistä poistuu 60% ja näin säästyy 15 miljardia kruunua/v.
  Investointitulojen kasvuksi 30 miljardista 160 miljardiin v-30. Säästöä 845
  petajoulesta 580 petajouleen. Suomessa 1 400 petajoulea. Teollisuus voi
  vähentää 30%! Säästöä tästä 6 miljardia kruunua. Takaisinmaksuaika
  investoinneista 6-7 vuodessa. Tähän budjetti 107 milj. euroa. Rakennusten
  energiankulutuksen puolitus 2030. 15% tulisi aurinkoenergiasta. Sähköstä
  pois 40%. Jo 2020 jälkeen rakennettavien talojen arvioidaan olevan JO
  energianeutraalin. Energiasäästösäätiöön pannaan miljardi kruunua.

  Liikenne Tanskassa vielä kasvaa 2%/v. Siitä tullaan poistamaan 20%
  nykytasosta korvaamalla siitä biopolttoaineella. Viidennes sähköautoihin.
  Rautateille lisäystä. Verotus suosimaan ympäristöystävällisiä autoja.
  Kuljetuksiin 200 miljardia kruunua l. 27miljardia. Vähentäen
  terveydenhuoltoa, ruuhkien ja ympäristönsuojelun menot. Huomattavasti
  nykyistä suurempi osuus uusiutuvista lähteistä. Tuulipuolella Tanska suuntaa
  merien offshoretuulivoimaan. ES:n tavoite on kaksinkertaistaa tuulivoimaansa
  sähköstä huikeaan 60 prosenttiin!!!

  Aurinkosoluille 2030 ennakoidaan 2% ja aaltovoiman 5% sähköntuotannosta.
  Aaltovoimaa pidetään erittäin merkittävänä. Biomassasta ennakoidaan 30%
  v.2030. Mukana biopolttoaineiden 20%. Biokaasuun luotetaan, samoin uuden
  sukupolven biopolttoaineisiin. Näihin Tanska sijoittaa paljon.
  Biopolttoainesektorikasvaa 20 miljardiin kruunuun 2,7miljardiin euroon.
  Kolmannes 2030 voimaloista käyttää jo tehokkaita polttokennoja ja
  lämpöpumput ovat arkilaitteita. Tutkimuksiin nostetaan 350 miljoonasta
  miljardiin kruunuun. Valtio kevittää uudisenergiainvestointiriskittömämpiä
  syöttötariffeja. "Saastuttaja maksaa periaatteella!"(Suomessa ydinalalle
  moinen olisi ennenkokematonta!)

  Suositellaan luopumista verotuksesta joka estää siirtymistä fossiileista
  uudisenergiaan. Lentopetrolille veroa. Tanskassa on oleellisesti helpompaa
  toteuttaa uutta energiapolitiikkaa. Valitettavasti meillä ei edelleenkään
  olla valmiita sellaisiin toimiin, joilla kokonaisenergian kulutus saadaan
  selvään laskuun ja uusiutuvan energian ja sitä tukevan teknologian käyttö
  vahvaan nousuun.

  U.B. Linström kehitys- ja ympäristökysymyksiin erikoistunen professorin
  yleisöosastokirjoituslyhemnelmä.
  Jorma Scholz, Dec 10, 2008
  #1
  1. Advertising

Want to reply to this thread or ask your own question?

It takes just 2 minutes to sign up (and it's free!). Just click the sign up button to choose a username and then you can ask your own questions on the forum.

Share This Page