Velocity Reviews - Computer Hardware Reviews

Velocity Reviews > Newsgroups > Programming > ASP .Net > ASP .Net Datagrid Control > KADER

Reply
Thread Tools

KADER

 
 
faruk.nur
Guest
Posts: n/a
 
      07-21-2006
Kader;

soru:madem,herşey bir kader defterinde yazılı ve herşey ona göre
oluyor.o halde insanlar niçin cehenneme gidiyor?
cevap:evet herşey bir kader defterinde yazılı ve herşey ona göre
oluyor.ama,defterde yazılı olduğu için o şey olmuyor.

mesela;meteroloji uzmanı,uydudan gelen fotoğraflara bakarak geleceği
görebilmektedir.bir insan ne kadar yükseğe çıkarsa hem görüş
alanı genişler hemde geleceği görebilir. uzman, uydudan görüyor
ki,Türkiye"nin batısından yağmur bulutları geliyor.bulutların
hızını ve yönünü hesaplıyarak,hemen defterine şunları
yazıyor,"yarın türkiye bulutlu ve yağışlı
olacak".bulutların gelmesine bir gün var.bir gün sonra türkiye
bulutlu ve yağışlı olsa;acaba meteroloji uzmanı bir gün önceden
deftere,bu olayı yazdığı içinmi olaylar oluyor?yoksa uzman
olayları uydudan önceden gördüdemi yazdı.

doğru cevap;gördüde yazdı.yazdığı için olaylar olmamakta,fakat
olayın öyle olacağını önceden görüp yazmıştır.

Mesela;aklı başında bir kişiyi, siz sırtınıza alsanız,nereye
gitmek istersen seni oraya götüreceğim deseniz,diyelim ki iki yol
var biri,tehlikeli yol, öteki tehlikesiz yol.siz baştan o kişiye
uyarıda bulunarak her iki yolun durumunu anlatsanız buna rağmen,o
kişi beni tehlikeli yoldan götür dese,o tehlikeli yolda başına bir
kaza gelse ,size diyebilirmi ki,bak senin yüzünden başıma bu kaza
geldi diyemez.çünkü kendi iradesiyle tehlikeli yolu
seçmiştir.götüren değil,isteyen suçludur.Güç ve kuvvet yalnız
Allah"tandır.bunu felçli hastalar daha iyi bilir.Götüren
Allah"tır, fakat tehlikeli yolda gitmek isteyen,insan suçludur. Hem
insan başıboş bırakılmış da değildir. Cüz-i iradesinden başka
kendisine ait günahları ve borçları vardır.sevaptaki hissesi ise
pek azdır.Kimin ve neyin sayesinde sevap işlemiştir düşünmesi
gerekir.
Allah;
birzaman gayet zengin bir ressam,sergi açmak istemiş,fakat sahnenin
gerisinde durmuş kendisini konuklara göstermemiş.konuklara
hertürlü ikramı yapmış.sergiyi gezen misafirler,harika resimlere
bakmışlar,ne kadar güzel resimler diyerek aralarında konuşurlarken
birisi, ressamı göremediği için, acaba bu resimler nasıl olmuştur
diye bir soru ortaya atmış.bir kısım insanlar,bu resimler kendi
kendine olmuştur demişler.bir kısım insanlar resimleri tabiiyyat
kanunlarının yaptığını iddia etmişler.bir kısım insanlar ise
resimleri,resmi meydana getiren,boya,fırça, tablo birlikte bu resmi
kafa kafaya vermişler meydana getirmiştir demişler.bir kısım
insanlar ise,harika resimleri ancak bir ressam tarafından
yapılabileceğini söyleyerek,kendilerine ikramda bulunan ressamı
içeriden,alkışlar ile davet edip,kendisiyle tanışmış ve
teşekkür etmişler.işte biz o ressama Allah diyoruz.ressamdan
farkı, gerçek ve canlı resimler yaratmasıdır.

Resim,ressamın bir parcası olmadığı gibi; ressam da, resmin bir
parçası değildir.

Sorueki,Allah"ı kim yaratmıştır?sorusu(şeytanın insanları
kandırmak için sorduğu sorudur) genellikle insanların kafasının
karışmasına yol açmış,bu soruda takılıp kalmışlardır.
İnsanların bu sorunun cevabını bulmaya çalışması,nafiledir.

Mesela; diyelimki bir saraya girmek için yüz kapı var,ama bir kapı
kapalı ve sarayın sahibi ancak o kapıyı açabilir ve anahtarda
sadece ondadır.Dışarıdan saraya girmeye çalışan biri,açık
doksandokuz kapının herhangi birinden içeri girebilir.Fakat kapalı
kapının önünde durup o kapıyı açamayınca,bu saraya girilemez
diyemez,Çünkü diğer doksandokuz kapı açıktır.Aynen
öylede,Allah"ı kim yaratmıştır, sorusu farzedelim ki kapalı bir
kapıdır.O kapının anahtarı sadece Allah"tadır.Allah"a inanmak
için doksandokuz kapı açıktır.Ama inat edip,kapalı kapının
önünde durmak ve saray sahibini inkar etmek ve açık kapıdan saraya
girmemek akıl karı değildir.

Peki Allah yoksa,bu kainatı kim yaratmıştır? bu kainat nasıl
olmuştur?yani yukarıdaki harika resimler nasıl olmuştur? sorusunun
cevabını inat edenlerin vermesi gerekir.

İlmin kapısı Hz.Ali şöyle der,"Varsayalım ki inanmayan inat
edenlerin dediği gibi Allah,ahiret,cennet,hesap kitap, vs.yok.Ne
inanana bir şey olur,nede inanmamakta inat edene.Ama ya
varsa,"inanana yine bir şey olmaz ama inanmamakta inat eden; işini
şansa bırakmış olur ki buda akıl karı değildir.

Tevekkül ve dua;

bir çifçi,evvela(önşart);ürün almak için,1-toprağını nadasa
koyacak,2-toprağını sürecek,tohumu dikecek,3-sulayacak.vb.fiili dua
edecek.

Sonra; Allah"a ,ürün vermesi için kavli(sözlü) dua
edecek.Çünkü bir afet gelir ürünü alıp
götürebilir.Mesela;Çekirge ve sel afeti gibi.Şartlardan birinin
eksik olması,neticeye engeldir.
Dua eden kişi için o istediği, kendisi hakkında hayırlı olup
olmadığını dua eden bilemez.O halde duam niye,niçin kabül
edilmedi diye,üzülmemelidir.

Mesela;Bir anne ve baba hiçbir zaman çocuğunun kötülüğünü
istemediği için ,terbiyeye muhtaç çocuğunun her istediğini de
yapmaz .Bu imtihan dünyasında,sınırlı ve kayıtlı olduğumuz
için her istediğimizi elde edemeyiz,her istediğimizi
yapamayız.Fakat her istediğimizi elde edecek ve her istediğimizi
yapabileceğimiz bir yer vardır ki o yere cennet derler.
Her şeye muhtaç olan kişinin , Samed olan Allah"ın kapısını
çalması doğru bir şeydir.Yanlış olan, herşeye muhtaç bir
kişinin, kendisini hiçbirşeye muhtaç olmadığını zannetmesi ve
dua etmemesidir.

Şeytan,

Şeytan"ın aslı cin olup ateşten yaratılmıştır.İnsanın
apaçık,bir düşmanıdır.Mahlukatı,Allah"a düşman etmek için
fırsat kollar. Bu hayatı insanlar için cehenneme çevirmeye
çalışır. İnsan, şeytan"dan herbakımdan üstündür.Fakat
şeytan"ıda hafife almamak gerekir.Çünkü Hz.Adem babamız ile
Hz.Havva annemizin cennetten çıkmasına vesile olmuştur.Biz
şeytanın inadına,bu dünyayı cennete çevirmek için
çalışmalıyız.
Sakın sizi şeytan, Allah afedicidir diye yanıltmasın.Çünkü,
Allah af edicidir ama, kul hakkı hariçtir.

Şeytan,Allah"ı inkar etmemektedir ama,O"na düşman olduğu,iman
etmediği için ezeli ve ebedi olarak cehennemden çıkamayacaktır.
İnkar etmemek ayrıdır,iman etmek ayrıdır,hiç inanmamak ise,hiçmi
hiç akıl karı değildir.İnsanlar korku ile ümit arasında olmalı.
Acaba cennetlikmiyim, yoksa cehennemlikmiyim sorusunu merak
etmek yerine, en kötü ihtimali göz önüne alarak, tedbirimizi
almak; daha akıllıca bir iş olsa gerektir.Allah'tan ancak O"na
iman etmeyenler,ümidini keser. Son nefese kadar,kimin ne
olacağı,(şeytan hariç)bizce mechuldur.Cennet ucuz olmadığı gibi,
cehennem dahi lüzümsuz değildir.

Din,

Her semavi hak dinler,medeniyetin ve insanın maddeten ve manen
yükselmesini,daha iyiye ve ileri gitmesini savunur. İslam;bir lokma
bir hırka felsefesine karşıdır.Yarın ölecekmiş gibi, ahirete,
hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya teşvik eder,İki günü aynıolan
ziyandadır,komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir, haksız yere
bir insanı öldüren,tüm insanlığı öldürmüş gibidir,
düşüncesini savunur.Tek ilah vardır. O ilahın adı Allah"dır.
Zerrece Allah"a imanı olan ve O"na düşman olmayan herkez,
hesaptan sonra cennete girecektir. İslam; Peygamberi
Hz.Muhammed"tir,Kitabı Kuran-ı Kerim"dir. Bir Müslüman,hem
İncile,hem Hz.İsa"ya, hem,Tevrata, hem Hz.Musa"ya yani tüm
semavi kitap ve peygamberlere zaten inandığı için din
değiştirmesi, hiçmi hiç akıl karı değildir.
Namaz,

Dininin direğidir.Bir insan,Allah"ın benim namazıma ihtiyacı
yoktur,demesi,hasta birinsinin,doktara "ey doktor senin ilaca ne
ihtiyacın var demesine benzer ki,Allah"ın bizim namazımıza
elbetteki ihtiyacı yoktur,bizim namaza ihtiyacımız vardır.Bedenin
havaya ve suya ihtiyacı olduğu gibi, ruhunda manevi gıdaya ihtiyacı
vardır ki o gıdalardan biriside "Hu" kelimesidir.İnsanlar her
nefes verişte bilmeden,gayri ihtiyari "hu" derler.Hu ,Allah
demektir.Aslında her şey Allah"ı anmaktadır.İnsanın bu dünyaya
gönderilmesinin sebebi ve hikmeti ,Allah"ı tanımak ,O"na dua ve
ibadet etmektir.

Hayat,

Helal şekilde;
Çalışınız,kazanınız,yiyiniz,dağıtınız,paylaşınız,a ma
israf etmeyiniz.Kara günler, yaşlılığınız ve ahiret
içinde,azık ayırınız. İlimin ,malın ve kuvvetin önemini fark
ediniz.Bunları insanlığın hayrı için ve helal bir şekilde
kullanınız.

Şeytanın,dünyayı fesada veren ve insanlar için dünyayı
çehenneme çeviren,sen çalış ben yiyeyim ve ben tok olayım
başkası açlıktan ölsün bana ne düşüncesini ,ortadan kaldırmak
ve sosyal dengeleri kurmak için çalışmak insanlığa yapılacak en
büyük hayırlardan biri olsa gerektir.

İlim,

Bir zaman iki ayna var imiş,her iki aynada yüzlerini gökteki
güneşe çevirmiş,aynalarda akseden,tecelli eden güneşi ,
insanların yüzlerine her iki ayna da çevirdiğinde, insanların
gözlerini kamaştırmışlar. Aynalardan biri gururlanarak ben
insanların gözlerini kamaştırdım diye gururlanmış ve kendisinde
bir şeyler olduğunu tevehhüm, zan etmiş.Diğer ayna ise mütevazı
birşekilde,aslında kendisinde bizatihi bir şey
olmadığını,gökteki güneş olmasa hiçbirşeye yaramadığını,
önceki aynaya söylemiş. İşte gururlu ayna, sihir ve büyü gibi
zararlı ilimler ile ilgilenip insanları kendisinin etkilediğini
zanneden şeytan gibidir.Ama mütevazı ayna ise mücize ve kerametin
asıl sahibinin kendisi olmadığını bilen ve faydalı ilimler ile
ilgilenen bilge kişidir.Gıbta edilecek kişi gökteki güneşin ısı
ve ışığına mazhar olan kendisini güneş zannetmeyen ama güneşi
gösteren, kişidir.Bu aynaların en güzelleri peygamberlere aittir.en
kötüleri ise şeytan ve şeytan gibilere aittir. Şeytan ve şeytan
gibi kötü kişilerin şerrinden Allah"a sığınmak
gerektir.Çünkü insanları ve insanlığı tesirleri altına
alabilmekte ve aldatabilmektedirler.Her insan kabiliyeti nispetinde
güneşe mahzar olabilir ve olmalıdırda. Asıl olan aynayı
insanlığın hayrına kullanmak ve ayna olduğunu hiçbirzaman
unutmamaktır.Aynadan kasıt insan, güneşten kasıt ise,Allah'tır.

Güneş bize ışık ve ısısı ile çok yakındır,biz ise güneşe
çok uzağız.Ama ayna vasıtasıyla,bir nebze güneşin özelliklerini
anlayabiliriz. Veya uzay mekiği ile güneşin hakiki nuruna ve
ısısına yaklaşabiliriz onu yakından inceleyebiliriz ki,bunu mirac
hadisesinde Hz.Muhammed bizzat refref'e binerek çok kısa bir zaman
zarfında yapmıştır. Cenneti,cehennemi ve kainatın
yaratıcısını görmüş,gidipte görenmi var veya gidipte dönenmi
var sorusunuda cevapsız bırakmamıştır.

Mesela, koca bir kütlesi olan dünyamızı,vasıtasız ve çok
süratli birşekilde götüren ve döndüren, bir insanı elbette ve
evleviyetle daha hızlı ve kısa bir sürede götürmeye ve geri
getirmeye muktedirdir ve aynen öylede olmuştur.

İnsanlığa faydalı bilgileri, tanıdık,tanımadık,başkaları ile
de paylaşınız,yayınız. Ben bu bilgileri bilmiyordum,bana kimse
öğretmedi diyen kişinin hesabı; bilenden, bildiği halde susandan
ve hakikatı ve doğruyu yaymayandan sorulacaktır. Malın zekatı
olduğu gibi,ilminde zekatı ve kuvvetinde bir zekatı vardır.Bilen
ile bilmeyen bir değildir.İlim mümin"in yitiğidir, nerede olursa
alır.İlim Çin"dede olsa alınız.Hayatta,en hakiki murşit
ilimdir. Faydalı tüm ilimlerden istifade ediniz,ettiriniz. Beşikten
mezara kadar ilim öğreniniz. Okuyunuz,okutunuz.Ne demiş yunus
emre,'İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir,sen kendini bilmez
isen ilim nice okumaktır.'Ruh nedir;

Ruh insanın aslıdır,kendisidir.Mahiyeti,bir şekli sureti ve şuuru
olan bir kanundur, yerçekimi kanunu gibi,ama yerçekimi kanununun bir
şekli, sureti ve şuuru yoktur.Fakat dünyadaki işleri yapabilmesi
için, ruh"un elbisesi,bineği mahiyetinde olan bedene ihtiyacı
vardır.Ruh katiyen bakidir,yani ölümsüzdür. Ey insanlar, baki bir
aleme gideceksiniz,o halde hazırlıklı olun.Ölüm,ruhun bedenden
çıkması daha önce vefat etmiş olan sevgili anne ve babanızın ve
dostlarınızın yanına gitmektir.

Mesela ;bir şöför nasıl aracından inince araba hiçbir işe
yaramaz ise,ruh"ta beden aracından inince, beden hiçbir işe
yaramaz.Kabre konan bedendir.Siz ise ruhsunuz.Ruh berzah alemine
gitmektedir. ölüm yokluk ve hiclik değildir.Kim yok olmak
isterki,Ezeli ve ebedi bir Allah"ın sevgili mahlukatıda ebedi
olmalıdır.Fakat mahlukatın ebediliği bizatihi değil, Allah"ın
dilemesiyledir.

Ey insanlar ve cinler ezeli ve ebedi cennete girmek,ebedi yaşamak,her
istediğini yapmak ve Allah'ı görmek istemezmisiniz.
Ey sevgili ruh,bunun için Allah'a şükretmeli ve iman etmeli
değilmisin.

HULASA :
Allah,birdir, hiçbirşeye ihtiyacı yoktur,ne birbaşkası O'nu
yaratmıştır nede O'nun bir çocuğu vardır.O'nun eşi ve
benzeri yoktur.

 
Reply With Quote
 
 
 
Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
KADER faruk.nur ASP .Net Building Controls 0 07-21-2006 09:48 AM
KADER faruk.nur ASP .Net Web Controls 0 07-20-2006 11:54 AM
KADER faruk.nur@mynet.com ASP .Net Security 0 07-19-2006 01:05 PMAdvertisments